Huis of woning huren met diplomatenclausule


Het huren van een huurwoning geschiedt vaak met een diplomatenclausule. Deze houdt in dat een verhuurder onder bepaalde condities de huurovereenkomst op kan zeggen als er zich een situatie voordoet, bvb het eerder terugkeren naar eigen land. De diplomatenclausule moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om geldig te zijn.

Vaak geschiedt het huren met diplomatenclausule bij expats en buitenlandse werknemers omdat deze flexibel willen huren. Dit zijn vaak populaire huurders omdat maar even blijven en het bedrijf garant staat voor de huurpenningen.

Belangrijke voorwaarden diplomatenclausule

In een dergelijke diplomatenclausule dient tenminste opgenomen te worden dat de verhuurder de woning na afloop van de huurperiode zelf weer wil betrekken en dat de verhuurder alsdan ook belang heeft bij de ontruiming van de huurder uit zijn woning. Deze eisen worden in de rechtspraak strikt gehanteerd. Indien niet uitdrukkelijk in de diplomatenclausule is vermeld dat bij beëindiging van de huurovereenkomst de verhuurder de woning weer zelf wil betrekken, is er geen sprake van een diplomatenclausule en is er gewoon sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd.